HTML – podstawowe informacje

HTML to podstawowy język programowania wykorzystywany w tworzeniu stron internetowych. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat HTML i omówimy, jak działa i jakie korzyści przynosi w projektowaniu stron internetowych.

Co to jest HTML?

HTML to skrót od angielskiego terminu „Hyper Text Markup Language”, czyli język znaczników hipertekstu. Jest to podstawowy język programowania, który służy do tworzenia stron internetowych. HTML umożliwia projektowanie strony w sposób strukturalny, tzn. określa, jakie elementy są na stronie i jak są one ze sobą powiązane.

Jak działa HTML?

HTML działa poprzez tworzenie strony internetowej z szeregu elementów, takich jak tekst, obrazy, filmy, dźwięki, formularze i linki. Każdy element jest opisany za pomocą tzw. znacznika HTML, który określa, co znajduje się wewnątrz elementu i jak jest on powiązany z innymi elementami na stronie.

HTML wykorzystuje również kaskadowe arkusze stylów (CSS) do kontrolowania wyglądu strony internetowej. CSS umożliwia projektowanie strony w sposób graficzny, tzn. określa, jak elementy na stronie są formatowane i wyglądają.

Podstawowe tagi HTML

Istnieje wiele różnych tagów HTML, ale niektóre z najważniejszych to:

  • <html> – definiuje początek dokumentu HTML
  • <head> – zawiera informacje o dokumencie, takie jak tytuł strony i linki do arkuszy stylów
  • <body> – zawiera treść strony
  • <h1> – określa nagłówek pierwszego poziomu
  • <p> – określa akapit tekstu
  • <img> – umożliwia wstawienie obrazu na stronę
  • <a> – tworzy hiperłącze do innej strony lub miejsca na stronie
  • <div> – tworzy blok elementów

Dodaj komentarz